Nieuwsbar   Suriname has a new currency as of January 1, 2004, Suriname Dollar (SRD).  Suriname heeft een nieuwe munteenheid, de Surinaamse Dollar (SRD).  From guilder to dollar, van gulden naar dollar.

Contact | Sitemap | E-mail..

Home
Financiën (Directoraat)
Belastingen (Directoraat)
Ontwikkelingsfinanciering (Directoraat)
Fin-Fin Project
Wat doet het Ministerie
Wetten
Investeringen
De Centrale Bank van Suriname
Bureau Staatschuld
Hoe werkt het SAS?
Belastingformulieren
Toespraken Minister
Hoe Bereikt U Ons?


Klik op het logo
om de website te
bezoeken.


Klik op het logo
om de website te
bezoeken. 

Ministerie van Financiën
Het Ministerie van Financiën bewaakt de inkomsten en uitgaven van de staat en bestaat uit twee directoraten, namelijk het Directoraat Financiën die zorg draagt voor de betaling van de uitgaven van de Staat en het Directoraat Belastingen waar een groot deel van de inkomsten van de Staat (Overheid) binnen komen. [Lees verder]

Directoraat Belastingen
Email adres: belastingen@sr.net
Belastinggelden zijn een belangrijk deel van de ontvangsten van de staat. Dit directoraat voert het algemeen fiscaal beleid uit en is belast met de heffing en inning van directe en indirecte belastingen en alle andere rechten, de vaststelling van invoerrechten en accijnzen en de Belasting-Accountantsdienst. [Lees verder]

Het Fin-Fin project:
Het Ministerie van Financiën in Nederland en het Ministerie van Financiën in Suriname zijn in een samenwerkingsverband waarbij technische bijstand aan Suriname wordt verleend voor institutionele te versterking. Het algemeen doel van dit Fin-Fin project is een bijdrage leveren aan een gezondere macro-economische ontwikkeling in Suriname. [Lees verder]

Bureau Staatsschuld
Bij wet van 15 maart 2002 is ingesteld het Bureau voor de Staatsschuld. Dit Bureau valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën en heeft tot taak het operationeel beheer van de Staatsschuld. [Lees verder]

Centrale Bank van Suriname
De Centrale Bank van Suriname werd op 1 april 1957 opgericht en ontleent haar taken en bevoegdheden aan de Bankwet van 1956.
De taakstelling van de Bank is onderverdeeld in meerdere delen.  [Lees verder]

 

De Minister


De huidige minister van Financiën is drs. Adelien Wijnerman. [Lees meer]

 

What's New


 

Uw mening & vragen

Heeft u een vraag?
Of wilt u gewoon even wat doorgeven? Vult u dan
in deze box hiernaast
uw vraag of mening in
en klik "verstuur".


Uw e-mail adres:*

* Verplichte velden

 

© Copyright Ministerie van Financiën
Design & Maintained by: DSTN Suriname N.V.